Photo

חלוקת מזון למשפחות נזקקות

לעמותת "אור הטוב", המסייעת למשפחות נזקקות ומעוטות יכולת, דרושים מתנדבים בעלי רכב לחלוקת סלי מזון. ההתנדבות כוללת קבלת רשימה של בתי המשפחות ומסירת הסלים. ניתן גם לסייע באריזת הסלים טרם החלוקה. ההתנדבות מתקיימת בימי רביעי, בין השעות 9:00-14:00. ההתנדבות מתקיימת לאורך כל השנה, גם בחודשי הקיץ. ניתן להתנדב בפרויקט באופן חד פעמי.