Photo

סיוע בעבודות גינון בשיתוף עם ילדי המעון

"ויצו" הינה חברה ציוניות-הומניסטית שמהווה גם רשת מסגרות ארצית לגיל הרך. למעון בגבעתיים דרושים מתנדבים לסיוע בעבודות גינון בשיתוף עם ילדי המעון. ההתנדבות כוללת: הכנת השטח, עדירה, שתילה ועוד עבודות גינה פשוטות יחד עם ילדי המעון. הציוד מסופק ע"י המקום. ההתנדבות מתקיימת בימים א-ו בין השעות 9:00-11:00. ניתן הגיע באופן חד פעמי.