Photo

"אוכל לשבת"- חלוקת מזון לשבת לחיילים בודדים

"העץ הבודד" הינה עמותה שהוקמה במטרה לסייע לצעירים וחיילים בודדים במצבי סיכון ומצוקה. העמותה מעניקה סיוע חברתי, אישי, כלכלי וקהילתי לחיילים ומהווה עבורם רשת ביטחון שתמנע הידרדרות במצבם. לפרויקט "אוכל לשבת" , המסייע במתן אוכל לשבת לחיילים בודדים, דרושים מתנדבים לחלוקת מזון לשבת לחיילים בודדים. ההתנדבות מתקיימת בימים חמישי בערב או שישי בבוקר לפי נוחות המתנדב. ניתן להגיע באופן חד פעמי אך יש עדיפות לטווח ארוך.