Photo

"אוכל לשבת"- ריכוז מתנדבים לפרויקט למען חיילים בודדים

"העץ הבודד" הינה עמותה שהוקמה במטרה לסייע לצעירים וחיילים בודדים במצבי סיכון ומצוקה. העמותה מעניקה סיוע חברתי, אישי, כלכלי וקהילתי לחיילים ומהווה עבורם רשת ביטחון שתמנע הידרדרות במצבם. לפרויקט "אוכל לשבת" , המסייע במתן אוכל לשבת לחיילים בודדים, דרושים מתנדבים בוגרים ורציניים לריכוז מתנדבים לפרויקט למען חיילים בודדים. ההתנדבות כוללת: תחזוקה של קשר רציף עם חיילים שפונים לעמותה, ניהול אקסלים ומסד נתונים, ניהול הפרויקט ברמת תיעוד, תפעול וקיום פגישות, עבודה רציפה מול מנהל העמותה. התנדבות מתקיימת בעיקר מהבית בימים ושעות גמישים למשך לפחות 4 שעות שבועיות. ההתחייבות לפרויקט הינה לשנה.