Photo

חונכות לימודית לתלמידי בית ספר

ידיד לחינוך היא עמותה הפועלת בשלושה עולמות: עולם החינוך, עולם הגמלאות ועולם ההתנדבות. לעמותה דרושים מתנדבים לסיוע לימודי לתלמידים בבתי הספר, כאשר בחלק מבתי הספר ישנה גם אפשרות להתנדב עם תלמידים שהם עולים חדשים. ההתנדבות כוללת: סיוע לצוות המורים בהעברת חומר הלימוד לתלמיד באופן פרטני, או בקבוצות קטנות. ההתנדבות מתקיימת בימים א'-ו' בשעות 08:00-14:00, למשך 4 שעות שבועיות. ימים ושעות ספציפיים יקבעו בתיאום מול רכזת ההתנדבות. ההתחייבות לפרויקט הינה לשנה.