Photo

חונכות אישית לילדים בעלי צרכים מיוחדים

גן כרמלית ברעננה הינו גן הפועל למען ילדים בגילאי 4-5 בעלי צרכים מיוחדים. לגן דרושים מתנדבים לחונכות אישית עבור הילדים בעלי הצרכים המיוחדים בגן. ההתנדבות כוללת: הגעה לגן, הצטרפות לצוות החינוכי, ליווי הילד בפעילויות השוטפות, משחק במשחקים, כניסה עם הילד לטיפולים השונים, יצירת קשר אישי וליווי. ההתנדבות מתקיימת פעם בשבוע, בימים א'-ה', בין השעות 08:00-16:45, ובימי שישי בין השעות 08:00-12:45, למשך שעה אחת לפחות. קיימת התחייבות לחצי שנה.