Photo

העברת הפעלות לילדים ונוער מאוכלוסיות מוחלשות

קמפוס "ביאליק­-רוגוזין" ממוקם בדרום תל אביב ומונה תלמידים הלומדים בחטיבה צעירה, חטיבת חינוך יסודי וחטיבת חינוך על­י סודי מקשת רחבה של קהילות תרבות (לאומיות, אתניות ודתיות). לביה"ס דרושים מתנדבים להעברת הפעלות לילדים ונוער מאוכלוסיות מוחלשות. ההתנדבות כוללת: העברת הפעלה במגוון תחומים כגון ספורט, ריקוד, שחמט ועוד רעיונות יתקבלו בברכה. התנדבות מתקיימת או בזמני בית הספר בשעות הבוקר בימים א-ה בין השעות 8:00-13:30 או בשעות אחה"צ לאחר ביה"ס בימים א-ה במסגרת חוץ בית ספרית - במתחם בית הספר בין השעות 13:30-17:00. ההתחייבות לפרויקט חד פעמית.