Photo

חונכות לימודית עבור ילדים יוצאי אריתריאה

אנשי חינוך שהיגרו מאריתראיה (מורים לשעבר) שמו לב למצוקת ילדי יוצאי אריתריאה ויזמו "בית-ספר" שמטרתו להשלים את הפער הלימודי של הילדים ולתת להם חיזוק. ל"בית הספר" דרושים מתנדבים לחונכות לימודית עבור ילדים (בכיתות א-ו) יוצאי אריתריאה שלומדים בבתי ספר במהלך היום וחווים קושי בלימודים. ההתנדבות כוללת: היכרות עם ילד/ה ומתן סיוע לימודי באחד ממקצועות הלימוד (מתמטיקה / אנגלית / עברית), תרגול החומר הנלמד בכיתה, השלמת הפער הלימודי, הכנת שיעורי בית, התכוננות למבחנים, מתן תשומת לב וכיוצא בזה. ההתנדבות מתקיימת בימים א-ה בין השעות 15:30-19:00, אחת לשבוע ולמשך שעה לפחות. התחייבות לשלושה חודשים מינימום.