Photo

לימוד סמארטפון למען קשישים

עמותת רעות שפועלת למען מעורבות חברתית מפעילה את מרכז מיטשל הנותן שירותים מגוונים לאזרחים ותיקים. לעמותה דרושים מתנדבים ללימוד סמארטפון למען קשישים. ההתנדבות כוללת: היכרות עם קשיש/ה וסיוע פרטני בלמידת השימוש בסמארטפונים. ההתנדבות מתקיימת בימים א-ה בין השעות 08:00-12:00, אחת לשבוע / שבועיים ולמשך שעה, בתיאום מראש מול הקשיש/ה. התחייבות ל5 מפגשים.