Photo

"סל"ב"- מתנדבים לניהול דף הפייסבוק של התכנית

סלב היא תוכנית מתנדבים ואנשי מקצוע עם ניצולי שואה מרותקי בית המופעלת על ידי עמותת מטב. לסלב דרושים מתנדבים לניהול דף הפייסבוק של התכנית. ההתנדבות כוללת עדכון דף הפייסבוק, העלאת תכנים וקבלת פניות מהציבור. ההתנדבות מתקיימת מבית המתנדב בימים ושעות גמישים. ההתחייבות לפרויקט היא לשלושה חודשים.