Photo

חונכות לימודית (סיוע בעיקר בשיעורי בית) לילדים ונוער ממשפחות מוחלשות בבתיהם

עמותת כתף לכתף יוצרת עבור אנשים המתמודדים עם חיים בעוני הזדמנות אמתית לשינוי, וליציאה ממעגל העוני. לעמותה דרושים מתנדבים בוגרים לחונכות לימודית (סיוע בעיקר בשיעורי בית) לילדים ונוער ממשפחות מוחלשות בבתיהם. מדובר על ילדים במגוון גילאים (יסודי + תיכון) וממשפחות ממגוון רקעים. ההתנדבות כוללת: עזרה בשיעורי בית, הכנה למבחנים, יצירת קשר אישי וכדומה. ההתנדבות מתקיימת בימים ובשעות גמישים - בהתאם לקביעה מראש מול המשפחה ולאחר שעות בית הספר בביתו של הילד. ישנה התחייבות ל3 חודשים לפחות.