Photo

חלוקת מזון למשפחות נזקקות

בכל שבוע אנו מחלקים חבילות מזון למשפחות נזקקות וקשישים בודדים, נשמח לבעלי רכבים לעזרה בחלוקה בימי רביעי וחמישי אחר הצהריים