Photo

עזרה בדרך

עזרה ספציפית ולא מתמשכת ללקוחות האגף לשירותים חברתיים בצרכים דחופים כמו ליווי לבדיקות, עזרה בקניות, סידורים בעיר ומול מוסדות. ההתנדבות דרך קבוצת ואטסאפ בה מעבירים את פרטי המקרה והצורך והמתנדב בוחר האם הוא יכול לעזור או לא.