Photo

נהגי אמבולנס לפעילות מצילת חיים

מגן דוד אדום הינו ארגון ההצלה הלאומי של מדינת ישראל. למד"א דרושים מתנדבים נהגי אמבולנס. על מנת להתנדב במד"א, על המעוניינים להתנדב לפנות לאחראי המתנדבים בסניף הסמוך למקום מגוריהם.