Photo

עזרה כללית למאובחני טרשת נפוצה

עמותת MS ישראל מסייעת לחולי טרשת נפוצה. לעמותה דרושים מתנדבים לעזרה למאובחני טרשת נפוצה בכל נושא שידרש. כגון מענה טלפוני לפניות החולים, ביקור בבית החולה או בבית חולים, עזרה לבני משפחות החולים בעצה או הפניה לטיפול במידת הצורך ועוד.