Photo

פנייה להתנדבות ארוכת טווח ובכל תחום (עבודה משרדית, ביקורי בית לקשישים, תיקון ציוד רפואי והסעת משתקמים) - יד שרה ברעננה

עמותת יד שרה קמה במטרה להעניק בהתנדבות שירותי - בית המאפשרים לאנשים המתקשים בתפקוד יומיומי, להמשיך ולחיות בביתם. לעמותה דרושים מתנדבים למגוון תחומי התנדבות כגון: עבודה משרדית והשאלת ציוד, ביקורי בית לקשישים וניצולי שואה, תיקום ותחזוקת ציוד רפואי - כולם במסלול ארוך טווח . ההתנדבות מתקיימת או מסניף העמותה ברעננה או ביקורי בית לבתי קשישים ברחבי העיר בימים א-ה (שישי בבדיקה מראש) בשעות נרחבות בדר"כ סביב שעות הבוקר, צהריים והערב המוקדמות (עד 20:00). ההתנדבות ביד שרה דורשת התחייבות לטווח הארוך (חצי שנה ומעלה).