Photo

הפקת הצגת סיום של ילדים ונוער בסיכון

בית הנוער של עמותת קדימה מטפל בילדים ממשפחות מצוקה ומצבי סיכון. לבית הנוער דרושים מתנדבים ממקצועות הבמה וידע בתחום להפקת הצגת סיום של ילדים ונוער בסיכון. ההתנדבות כוללת סיוע לפי תחום המתנדב בהפקת הצגת הסיום של הילדים / נערים בבית הנוער. ההתנדבות מתקיימת בימים ושעות גמישים, בתיאום מראש. התחייבות עד לסיום הפרויקט (עד חודש יולי).