Photo

איסוף וחלוקת מזון לנזקקים / דרי רחוב

עמותת כוח ועוצמה מפעילה 6 הוסטלים ברחבי תל אביב שמיועדים לדרי רחוב. לעמותה דרושים מתנדבים לאיסוף וחלוקת מזון לנזקקים. ההתנדבות כוללת הגעה לנקודת איסוף המזון, והבאתו למרכז העמותה, או חלוקתו בין ההוסטלים השונים שהעמותה מפעילה. ההתנדבות מתקיימת בימים א-ה, בשעות 08:00-10:00, 14:00-16:00, לשעתיים. ניתן להגיע באופן חד פעמי.