Photo

חונכות לימודית לנערים בסיכון

פנימיית בית הילד פועלת מטעם עיריית תל אביב-יפו בשיתוף פעולה עם משרד הרווחה. הפנימייה מעניקה בית חם לילדים ונערים, כתף תומכת ודואגת לספק את צריכהם. דרושים מתנדבים לחונכות אישית לנערים (גילאי 12-18) בסיכון. ההתנדבות כוללת מתן סיוע לימודי פרטני ומקצועי, עזרה להתכונן לבגרות, מבחנים והבנת החומר הנלמד. ההתנדבות מתקיימת בימים א-ה בין השעות 15:00-19:00, אחת לשבוע ולמשך שעתיים, בתיאום מראש מול רכזת ההתנדבות והנער/ה. התחייבות לשנת לימודים (עד יוני).