Photo

אנשי מקצוע מתחום הטיפול, חינוך והנחיית קבוצות להשתתפות בקבוצות הנחייה לקבוצות נוער המתמודדים עם חרדה חברתית וביישנות.

חזון עמותת רקפת: להוביל שינוי חברתי עבור נוער מופנם וביישן, הסובל מחרדה חברתית, בעולם מוחצן וקולני. לעמותה דרושים מקצועיים בלבד להשתתפות בקבוצות הנחייה לקבוצות נוער (12-18) המתמודדים עם חרדה חברתית וביישנות.. ההתנדבות כוללת: השתתפות בקבוצות ההדרכה לבני הנוער שמתקיימות אחת לשבוע, צפייה מהצד בדינמיקה החברתית וניתוח שלה כדי לחשוב על דרכים שצוות המפעילים יוכל להיעזר בשיפור תחושת המסוגלות והמיומנויות החברתיות של בני הנוער. ההתנדבות מתקיימת בימים א-ה (יום אחד בשבוע בכל עיר) בטווח של 19:00-21:00. יש התחייבות לחצי שנה לפחות. ההתנדבות מותנית במעבר מפגש הכשרה שמתקיים אחת לחודש בד"כ במרכז הארץ.