Photo

חונכות לימודית לספורטאים מצטיינים

מכון וינגייט מפעיל תכנית של חונכות לימודית המאפשרת לספורטאים מצטיינים בגילאי ז-יב עזרה ותגבור לימודי במקצועות שונים כתוצאה ממשטר אימונים קשה ושגרת יום עמוסה במיוחד. לתכנית דרושים מתנדבים לחונכות לימודית לספורטאים מצטיינים. ההתנדבות כוללת: הגעה למכון וינגייט, תגבור לימודי וסיוע בהשלמת חומר לימודי בכל המקצועות כגון: מתמטיקה, אנגלית, פיזיקה, לשון, ביולוגיה ועוד. ההתנדבות מקיימת פעם בשבוע בימים א-ד בין השעות 20:00-22:00 למשך שעה לפחות. ההתחייבות לפרויקט הינה לשנת לימודים.