Photo

חניכה וליווי- ייעוץ והכוונה לנזקקים בנושאים משפטיים וכלכליים

למרכז לשירות האזרח בבאר שבע דרושים מתנדבים למתן מידע, ייעוץ והכוונה לאזרחים בנושאי זכויות, חובות ושירותים העומדים לרשותם ברמה המקומית והארצית. הנ"ל במסגרת קבלת קהל בשיל, ייעוץ טלפוני או בקורי בית במידת הצורך. דורשים מתנדבים בעל ידע ומומחיות בתחומים שונים למספר פעמים בשבוע. תינתן חניכה וליווי אישי למתנדבים