Photo

גרפיקאים, מעצבים ועורכי וידיאו למען העמותה

עמותת "נכח" (נתינה כדרך חיים) פועלת ליצירת תנועה חברתית אקטיבית, המרבה בעשיית טוב. העמותה מפעילה תכנית נתינה ייחודית בשם סח"י (סיירת חסד ייחודית). לעמותה דרושים מתנדבים מקצועיים כגון גרפיקאים, מעצבים ועורכי וידיאו. ההתנדבות כוללת סיוע לעמותה בהתאם ליכולת המתנדב, למשל יצירת סרטוני תדמית, עיצוב פלאיירים ועוד. ההתנדבות מתקיימת מבית המתנדב/ת בשעות וימים גמישים, בהתאם ליכולת המתנדב. התחייבות עד לסיום הפרויקט.