Photo

גמלאים לחונכות אישית במקומות עבודה לבוגרים בעלי לקויות ראייה או עיוורון

"מגדל אור" הינו ארגון ארצי לשיקום תפקודי-תעסוקתי לאנשים עם עיוורון או לקות ראייה. לארגון דרושים מתנדבים גמלאים לחונכות אישית במקומות עבודה לבוגרים בעלי לקויות ראייה או עיוורון. ההתנדבות כוללת: הגעה למקום העבודה וליווי אישי ועזרה במהלך שעות העבודה. ההתנדבות מתקיימת בימים ושעות משתנים, בהתאם לשעות העבודה של הבוגר. המתנדב יגיע פעמיים בשבוע, למשך 3 שעות. ההתחייבות הינה לחודש לפחות.