Photo

תרגום מהבית של חומר מקצועי מאנגלית לעברית עבור בוגרים בעלי לקות ראייה או עיוורון - פרויקט ארצי

"מגדל אור" הינו ארגון ארצי לשיקום תפקודי-תעסוקתי לאנשים עם עיוורון או לקות ראייה. לעמותה דרושים מתנדבים לתרגום חומרים מקצועיים עבור בוגרים בעלי לקות ראייה או עיוורון. ההתנדבות כוללת קבלה של החומרים מרכזת ההתנדבות ותרגומם מאנגלית לעברית. ההתנדבות מתקיימת מבית המתנדב בימים ושעות גמישים. ההתחייבות לפרויקט הינה בתיאום מול הרכזת.