Photo

סיוע בהקמה וארגון אירועים של המרכז לניצולי שואה

"בית להיות" הינו מרכז חינוכי וחברתי לטיפוח תודעת השואה ולקחיה. למרכז דרושים מתנדבים בוגרים לסיוע בהקמה וארגון אירועים של המרכז לניצולי שואה. ההתנדבות כוללת סיוע בארגון הטכני, סידור הכיבוד, ריקודים ותפעול הקשישים. ההתנדבות מתקיימת אחת לשלושה שבועות, בשעות הערב ובתיאום מראש. ניתן להתנדב באופן חד פעמי.