Photo

השתתפות וסיוע במעגלי קריאה למען בוגרים בעלי צרכים מיוחדים

מתנ"ס אושיות פועל למען אוכלוסייה בעלת צרכים מיוחדים. במתנ"ס שתי קבוצות המחולקות ע"י גיל, ימים ושעות פעילות. קב' ראשונה היא לגילאי 16-20פלוס, פועלת בימים א-ה בין השעות 15:00-18:00, והקבוצה השניה מיועדת לבוגרים, פועלת בימים א,ג,ה בין השעות 15:30-18:00. למתנ"ס דרושים מתנדבים בני 21+ אחראיים ולאחר שירות צבאי או לאומי להשתתפות וסיוע במעגלי קריאה למען בוגרים בעלי צרכים מיוחדים. ההתנדבות כוללת הגעה למתנ"ס, סיוע לאחד או שני בוגרים בעת הפעילות, קריאה משותפת וקיום שיח, הדגש הוא על להרחיב את הידע של הבוגרים, ללמדם מושגים חדשים, רכישת מילים חדשות ואפילו שיפור / למידת קריאה. ההתנדבות מתקיימת אחת לשבוע, בימים א, ג, ה בין השעות 18:00-20:00 למשך שעה. ההתחייבות הינה לשנת לימודים (עד יוני). מפגש היכרות והכשרה ראשוני עם הרכזת אליענה.