Photo

סיוע במיצוי זכויות לקשישים וניצולי שואה

מועצה אזורית מנשה בשיתוף שי"ל מנהלים פרויקט של סיוע במיצוי זכויות לניצולי השואה. דרושים מתנדבים בעלי ידע במיצוי זכויות ניצולי השואה והקשישים. פרויקטים חד פכעמיים בהתאם לדרישה. תינתן הכשרה ייעודית. דרושים מתנדבים בני 25 ומעלה לא קבוצות