Photo

סיוע בבטיחות בדרכים לילדים "זה"ב בגן" - מועצה אזורית חבל מודיעין

המועצה האזורית חבל מודיעין אגף קהילה והתנדבות. דרושים מתנדבים לתוכנית זה"ב בגן -במסגרת התוכנית מגיעים המתנדבים לגן אחת לשבוע בשעות הבוקר למשך 4 שעות, משתלבים בפעילות הגן ומובילים יוזמות בתחום בטיחות בדרכים.התוכנית מזמנת מפגש משמעותי בין המתנדבים בקהילה , ילדי הגן, צוות הגן, ההורים והקהילה. מתאים למתנדבים בוגרים. הכשרה בת 3 שעות בכל חודש. התחייבות שנתית