Photo

נשים בוגרות לסיוע במיון סידור ומכירה ב"התחדשות" חנות בגדים קהילתית בכפר טרומן

מרכז לרווחת קהילת המועצה האזורית חבל מודיעין.במרכז פועלת חנות יד שניה המופעלת ע"י מתנדבות מיישובי המועצה. דרושות מתנדבות לביצוע משימות מיון, סידור,קיפול ומכירה בחנות הבגדים. ההתנדבות מתקימת בחנות בכפר טרומן במשך 4 שעות פעמיים בחודש בימים ב או ג בשעות אחהצ. מתקיימת הכשרה בת חצי שעה. ההתנדבות לנשים בלבד ולמשפחות עם נערות בוגרות.