Photo

"קשרים" - מיזם חברתי וייחודי של ליווי והעצמת הקשישים והבודדים בקהילה.

במסגרת המועצה האזורית חבל מודיעין - ל "קשרים" מיזם חברתי וייחודי של ליווי והעצמת הבודדים בקהילה דרושים מתנדבים בוגרים לליווי וחניכה של קשישים ובודדים מקרב האוכלוסיה בישובי המועצה האזורית. הפעילות מתקיימת בבתי הקשישים והבודדים למשך שעתיים אחת לשבוע בימים גמישים. מתאים למשפחות עם ילד בוגר מעל גיל 15 בלבד. לא מתראים לקבוצות. תינתן הכשרה בת 3 שעות טרם תחילת ההתנדבות. נדרשת מחוייבות של שנה.