Photo

שיחות טלפוניות לקשישים בודדים- קו בשבילך

היחידה להתנדבות מציעה לציבור הרחב מנעד מגוון של התנדבויות בקהילה. ליחידה דרושים מתנדבים לפרויקט "קו בשבילך"- פרויקט למען קשישים הכולל קיום שיחת טלפון שבועית עם קשיש/קשישה נזקקים ובודדים להפגת בדידותם.ההתנדבות מתקיימת במוקד ייעודי אחת לשבוע בימים ראשון או רביעי בשעות הבוקר/הצהריים במשך שעה. לפני תחילת ההתנדבות תינתן הכשרה בת ארבעה מפגשים ולאחריה מפגש ליווי קבוצתי אחת לחודש.