Photo

חונכויות אישיות וליווי הכולל עזרה בלימודים לילדים נזקקים

היחידה להתנדבות מציעה לציבור הרחב מנעד מגוון של התנדבויות בקהילה. ליחידה דרושים מתנדבים בוגרים בני 20-40 לחונכויות אישיות וליווי הכולל עזרה בלימודים לילדים נזקקים. ההתנדבות כוללת פגישות קבועות עם הילד וסיוע בשיעורי הבית והקניית יכולות למידה.ההתנדבות מתקיימת בבתי הילדים עצמם או במתקני העייריה בימים קבועים א-ו אחת לשבוע בשעות אחר הצהריים.לפני תחילת ההתנדבות תתקיים הכשרה חד פעמית. ההתחייבות המינימלית לפרויקט היא חצי שנה.לא מתאים לקבוצות