Photo

חונכות אישית לקשישים

מרכז היום מהווה מסגרת חברתית ותעסוקתית מעשירה ותומכת המיועדת לאנשים בגיל זקנה, בודדים או בעלי מגבלה פיסית כלשהי. למרכז דרושים מתנדבים לחונכות אישית לקשישים. ההתנדבות כוללת הגעה למרכז וישיבה עם קשיש אחד על אחד. במהלך ההתנדבות המתנדב ישוחח עם הקשיש, ישחק איתו ויעביר איתו את הזמן. ההתנדבות מתקיימת בימים א-ה, בשעות 09:30-12:30, למשך שעה לפחות. ההתנדבות יכולה להיעשות באופן חד פעמי או ממושך.