Photo

תחזוק הרשתות החברתיות של העמותה

עמותת אלס הוקמה על ידי תושבי הגליל במטרה לפעול יחד לשמירה על הסביבה, משאבי הטבע ובריאות הציבור. לעמותה דרושים מתנדבים לתחזוק הרשתות החברתיות של העמותה. ההתנדבות כוללת שיתוף מידע באינטרנט, תחזוק דף הפייסבוק של העמותה, וניסוח של קטעי מידע שונים. ההתנדבות מתקיימת מבית המתנדב, בימים ושעות שנוחות לו. ההתחייבות הינה עד לסיוף הפרויקט המסויים שהמתנדב יקבל.