Photo

תרגום מסמכים מעברית לאנגלית / לערבית

עמותת אלס הוקמה על ידי תושבי הגליל במטרה לפעול יחד לשמירה על הסביבה, משאבי הטבע ובריאות הציבור. לעמותה דרושים מתנדבים לתרגום מסמכים מעברית לאנגלית / ערבית. ההתנדבות כוללת תרגום מסמכים שונים של העמותה מעברית לאנגלית / ערבית. ההתנדבות מתקיימת מבית המתנדב, בימים ושעות שנוחים לו. ההתחייבות עד לסיום הפרויקט המסויים שהמתנדב יקבל.