Photo

חלוקת מזון למען נזקקים

קופת הצדקה המרכזית הינה עמותה, הפועלת בכדי לתת מענה למשפחות נזקקות שנקלעו למצוקה כלכלית מכל המגזרים. לעמותה דרושים מתנדבים לחלוקת מזון למען נזקקים. ההתנדבות כוללת הגעה למרכז החלוקה, לקיחת הסלים וחלוקתם לפי רשימת כתובות. החלוקה מתבצעת בנתניה. ההתנדבות מתקיימת בימים ד,ה בשעות 10:00-19:00. לשעתיים לפחות. לא נדרשת התחייבות לפרויקט.