Photo

חונכות אישית ולימודית לילדים

מל"א היא תוכנית למניעת נשירה של תלמידים מביה"ס. המל"א פועל במקביל וכחלק משגרת החיים בבית הספר. לתכנית דרושים מתנדבים לחונכות אישית ולימודית לילדים בבית ספר יסודי. ההתנדבות כוללת הגעה לבית הספר, וחונכות לתלמידים. החונכות יכולה להתבצע אחד על אחד, או עד 3 ילדים. במסגרת החונכות המתנדב יפתח קשר אישי עם הילדים, ויסייע להם במקצועות הלימוד השונים. ההתנדבות מתקיימת בימים א-ה, בשעות 08:00-13:30. המתנדב יגיע למשך שעה בשבוע לפחות, וההתחייבות הינה עד סוף שנת הלימודים.