Photo

הסעת בעלי חיים נזקקים

עמותת נהריה אוהבת חיות מספקת מענה לצרכי בעלי החיים הנטושים, חסרי הבית וכאלה שעברו התעללות באזור נהריה והגליל המערבי. לעמותה דרושים מתנדבים בשביל הסעת בעלי חיים נזקקים. ההתנדבות כוללת: הצטרפות לרשימה של מתנדבי העמותה, הסעת כלבים לבתי אומנה ולימי אימוץ בעת הצורך. ההתנדבות מתקיימת בימים ושעות גמישים. אין התחייבות לפרויקט.