Photo

ליווי וסיוע חוג רכיבת אופניים / מחול עם צעירים ובוגרים בעלי צרכים מיוחדים

עמותת כוונים מקדמת צעירים בעלי צרכים מיוחדים מתוך עידוד עצמאות ומעורבות בקהילה בה הם חיים. לעמותה דרושים מתנדבים לליווי וסיוע חוג רכיבת אופניים / חוג מחול עם צעירים ובוגרים בעלי צרכים מיוחדים. ההתנדבות כוללת: הגעה לאחד החוגים (או שניהם) באופן קבוע, השתתפות בחוג וליווי הקבוצה, יצירת קשר אישי דרך הפעילות, סיוע למדריך ולמשתתפי החוג. אווירת החוג הינה מאוד מאתגרת, ספורטיבית, מרגשת, מעצימה וחוויתית. ההתנדבות מתקיימת בין השעות 16:00-18:00 למשך שעתיים, אחת לשבוע, ימי שני - אופניים ומחול (צעירים) וימי חמישי - אופניים בלבד (בוגרים). ההתחייבות הינה לשנה.