Photo

שינוע מזון למען נוער בסיכון

עמותת "קול הנוער" פועלת למען בני נוער בסיכון ומפעילה למענם תיאטרון שבו הם מוכשרים באופן מקצועי בתחומי האומנות והתיאטרון. לעמותה דרושים מתנדבים לשינוע מזון למען נוער בסיכון. ההתנדבות כוללת הגעה למרכזים שונים, איסוף ארוחות חמות שמיועדות לנערים, והעברתן למרכז. ההתנדבות מתקיימת בימים א-ה, בשעות 14:00-16:00. המתנדב יגיע פעמיים בשבוע למשך חצי שעה לפחות. ההתחייבות היא עד סוף שנת הלימודים.