Photo

סיוע במשרדי העמותה

עמותת "ינשופים" הוקמה במטרה לסייע, לעודד ולקדם את הישגיהם הלימודיים והחברתיים של תלמידים המגיעים מכלל שכבות האוכלוסייה בהתאמה לצרכיהם ולצרכי בית הספר. לעמותה דרושים מתנדבים לסיוע במשרדי העמותה. ההתנדבות כוללת: הגעה למשרד העמותה, עזרה משרדית הכוללת הכנת חומרים חינוכיים, טלפונים להרשמת הורים, האזנת נתונים במערכות המידע וכדומה. ההתנדבות מתקיימת בימים א-ה בין השעות 08:00-18:00 למשך שעה מינימום, אחת לשבוע או שבועיים. אין צורך בהתחייבות לפרויקט.