Photo

איוש משמרות לצורך השאלת ציוד למען נזקקים

לבבי הינה עמותה המיועדת לכלל הקהילה ומטרתה לעזור לזולת בכל צרכיו. לעמותה דרושים מתנדבים לאיוש משמרות לצורך השאלת ציוד למען נזקקים. ההתנדבות כוללת הגעה למשרדים, השאלת ציוד לאנשים, עזרה במילוי טפסים והסברה על הציוד. ההתנדבות מתקיימת בימים א,ג,ו, בשעות 09:00-16:00, למשך שעתיים בשבוע. ההתחייבות למשך 3 חודשים לפחות.