Photo

"זהב בגן" - סיוע לצוות הגן בטיפול בילדים

מתנ"ס ליאו באק מציע מגוון פעילויות ספורט ופנאי, חברה, תרבות וקהילה לקהלים השונים. למתנ"ס דרושים מתנדבים לפרויקט "זהב בגן" - סיוע לצוות הגן בטיפול בילדים. ההתנדבות כוללת הגעה לגן ועזרה לצוות בטיפול בילדים, כמו משחק עם הילדים, שעת סיפור ועזרה בזמני הארוחות. ההתנדבות מתקיימת בימים א-ה, בשעות הבוקר עד הצהריים למשך 3 שעות בשבוע לפחות. ההתחייבות הינה לשנת לימודים.