Photo

לימוד עברית לנשים נפגעות אלימות

עמותת מעון חרום לנשים מפעילה מעון לנשים מוכות וילדיהן. הנשים והילדים ששוהים במעון הגיעו אליו מכל רחבי ישראל - מכל העדות, הדתות והמגזרים. העמותה מחפשת מתנדבת מקצועית מתחום ההוראה בשביל לימוד עברית לנשים נפגעות אלימות. ההתנדבות כוללת: סיוע קבוצתי או פרטני בלמידת השפה העברית, עזרה בכתיבה בעברית, שיפור השפה העברית של הנשים וכו. ההתנדבות מתקיימת בימי א-ה, בין השעות 16:00-18:00, לשעתיים שבועיות, פעם בשבוע. יש התחייבות לארבעה חודשים לפחות.