Photo

חונכות לימודית קבוצתית לנוער

מרכז הלמידה "בביוף" פועל למען נערים ונערות בכיתות ז-י. מטרת המרכז היא לצמצם את הפערים הלימודיים של אותם נערים, ולהעצים אותם דרך הלימודים. למרכז דרושים מתנדבים לחונכות לימודית לנוער. ההתנדבות כוללת הגעה למרכז ועזרה לימודית לנערים, בעיקר בתחומים של מתמטיקה, אנגלית ולשון. לא מדובר בחונכות אישית אלא עזרה קבוצתית למספר נערים. ההתנדבות מתקיימת בימים ב ו-ד, בין השעות 17:00-20:00, לפחות לשעתיים. יש התחייבות לארבעה חודשים לפחות. יחד עם המתנדב יש גם צוות במקום.