Photo

חונכות לימודית לבני נוער

יחידת הנוער במנהל הקהילתי תלפיות-מזרח וארנונה הצעירה שואפת ומכוונת ליצור מסגרות חינוכיות לא פורמאליות ומסגרות תרבות ופנאי עדכניות לחיי החברה והתרבות של כלל בני הנוער (דתיים וחילוניים, ותיקים ועולים) תוך שמירה על הרצף החינוכי בין מסגרות הבוקר ומסגרות אחר הצהריים. היחידה פועלת במטרה להגיע לכלל הנוער בשכונה דרך קידום נוער, מד"צים, מועדון פתוח, מרכז למידה, יצירת מנהיגות צעירה, פרויקטים להעצמה אישית ועוד. מתוך רצון לחבר בין כל בני הנוער בשכונה דרך פעילויות משותפות ביחידת הנוער ודרך אירועים קהילתיים שונים. לעמותה דרושים מתנדבים לאחר שירות ביטחון/ לאומי (21+) שעתיד הנוער חשוב להם ושתחום החינוך קרוב לליבם לחונכות לימודית לבני נוער (ז-י"ב, חלקם עולים). ההתנדבות כוללת: חונכות לימודית אישית או קבוצתית (בדר"כ לילדים קבועים) במקצועות כגון מתמטיקה, אנגלית או רבי מלל, סיוע בתרגול וחזרה על החומר הנלמד, למידה למבחנים וכו'. בנוסף גם יצירת קשר אישי הכולל שיחות אישיות, יעוץ וליווי. ההתנדבות מתקיימת במרכז הלמידה לנוער, בימים ראשון ורביעי, בין השעות 15:00-19:00, אחת לשבוע למשך שעתיים לפחות. ההתחייבות לפרויקט הינה עד יוני (לשנת לימודים).