Photo

העברת הפעלה מקצועית לנוער דתי בסיכון

העמותה מפעילה את בית "מבשר טוב"- בית זמני לנוער דתי/ חרדי בגילאי 13-18 במצבי סיכון ומשבר. לבית זה דרושים מתנדבים בעל ניסיון בהפעלות להעברת הפעלה. ההתנדבות כוללת העשרה בתחומים כמו: אומנות, התעמלות, מוזיקה וכדומה. המתנדב צריך להגיע עם רעיון מוכן מראש. ההתנדבות מתקיימת בימים א-ה בשעות 18:00-21:00, לפחות לשעה. אין צורך בהתחייבות לפרויקט.