Photo

סיוע בטיפוח של גינות בהוסטל למען נוער בסיכון

העמותה מפעילה את בית "מבשר טוב"- בית זמני לנוער דתי/ חרדי בגילאי 13-18 במצבי סיכון ומשבר. לבית זה דרושים גננים מקצועיים בלבד, לסיוע בשיקום הגינות וטיפוחן. ההתנדבות כוללת: הגעה לבית, קבלת חומרי עבודה מן המקום ויציאה לעבודה בגינה שכוללת שיקום, חידוש ועיצוב של הגינה. החומרים ירכשו ויספוקו ע"י העמותה. ההתנדבות גמישה, ומתקיימת בימים א'-ה' בשעות 10:00-17:00. ההתחייבות היא עד לסיום הפרויקט.