Photo

סיוע בשיקום הגינות וטיפוחן

העמותה מפעילה את בית "מבשר טוב"- בית זמני לנוער דתי/ חרדי בגילאי 13-18 במצבי סיכון ומשבר. לבית זה דרושים גננים מקצועיים לסיוע בשיקום הגינות וטיפוחן. ההתנדבות כוללת: שיקום, חידוש ועיצוב הגינה. החומרים יסופקו ע"י העמותה. ההתנדבות גמישה ומתקיימת בימים א-ה בשעות 10:00-17:00. ההתחייבות היא עד לסיום הפרויקט.