Photo

סיוע בהנגשת אתר האינטרנט האגודה

האגודה לסוכרת נעורים", פועלת עבור אנשים חולי סוכרת. לאגודה דרושים מתנדבים בעלי יכולת טכנולוגית לסיוע בהנגשת אתר האגודה לסוכרת נעורים (סוג 1) בישראל. ההתנדבות כוללת: הנגשת אתר האגודה לעיוורים, לקויי ראייה וכו'. יש לעבור על כל עמודי האתר ולהנגישם. האתר בנוי בפלטפורמה של WIX. ההתנדבות מתבצעת מבית המתנדב כאשר תידרש פגישה ראשונה במשרדי האגודה, מתקיימת בימים ושעות גמישים, ללפחות 5 שעות שבועיות. ההתחייבות לפרויקט הינה למשך חודש.